Thẻ: vườn nhật bản

Phong cách của một khu vườn – Số 8: Vườn Nhật Bản và những nhầm lẫn phổ biến P2

Nhầm lẫn thứ tư: Thuỷ bồn (Tsukubai) luôn xuất hiện trong vườn Nhật?   Đây là một nhầm lẫn ít người nói ra nhưng lại nhiều người làm. Trong những khu vườn kiểu Nhật Bản đang hiện diện trên đất nước Việt Nam, thật không khó để bắt gặp thuỷ bồn (Tsukubai) đặt bên cạnh […]
Read More
x

Get A Quote