Thẻ: vườn hồi giáo

Phong cách của một khu vườn – Số 10: Nghệ thuật hoa viên Hồi giáo – khởi nguyên của… rất nhiều thứ P2

Kế thừa và phát huy vai trò tiên phong Sau khi đế chế La Mã sụp đổ, châu Âu rơi vào giai đoạn mà các sử gia gọi là “đêm trường Trung Cổ” hay “Thời kỳ Tăm tối”. Bất ổn và loạn lạc, đây là thời kỳ chứng kiến nhiều bước thụt lùi trong văn […]
Read More
x

Get A Quote