Thẻ: vườn nhiệt đới

Vườn phong cảnh kiểu Anh

Phong cách của một khu vườn – Số 3: Phong cách Nhiệt đới và sự xuất hiện của vườn Nhiệt đới P2

Ở số trước, chúng ta đã cùng nhau bơi ngược dòng lịch sử để tìm kiếm những ghi chép đầu tiên nhắc đến vườn cảnh ở khu vực Nhiệt đới nhưng không thu được một khẳng định nào về sự diện của một phong cách cảnh quan vào thời Tiền – Sở sử. Trực tiếp […]
Read More
x

Get A Quote